Wie is Paul Schmidt?

(Vertaald uit het Duits, bron: Rayonex.de)

Er zijn maar weinig mensen voorbestemd om de wereld zo duurzaam te kunnen veranderen als Paul Schmidt. Zijn briljante ideeën, die uiteindelijk resulteerden in meer dan 300 verleende patenten, zijn een bewijs van zijn inventiviteit en creativiteit.

Paul Schmidt werd geboren op 31 oktober 1922 in Altenhundem in het Sauerland. Zijn jeugd werd gekenmerkt door bescheidenheid en improvisatie als gevolg van de vroege dood van zijn vader. Hij ontwikkelde al vroeg grote technische vaardigheden, wat vervolgens leidde tot zijn technische opleiding. Als ingenieur hield hij zich aanvankelijk bezig met de ontwikkeling van landbouwmachines voordat hij zijn eigen bedrijf, Tracto-Technik, oprichtte.

Paul Schmidt

Zijn sociale en culturele betrokkenheid, die hem het Federale Kruis van Verdienste opleverde, stond hem nooit in de weg bij de opbouw van het bedrijf. Integendeel, het was juist zijn wil om mensen te helpen die hem naar alternatieve medische benaderingen bracht, wat volgens Paul Schmidt leidde tot de bioresonantie van vandaag.

In 1982 richtte hij Rayonex Biomedical GmbH op, dat vanaf dat moment zijn ideeën voor alternatieve geneeskunde ontwikkelde. Hij bleef zijn maatschappelijke betrokkenheid trouw tot aan zijn dood op 2 september 1994. Zo tekende hij bijvoorbeeld kinderboeken, die hij gratis ter beschikking stelde van kleuterscholen en scholen.

Rayonex

Rayonex Biomedical heeft de afgelopen jaren verschillende onderzoeken gedaan naar bioresonantie volgens Paul Schmidt. Waarschijnlijk het meest informatief is het nieuwe klinisch prospectieve, dubbelblinde gerandomiseerde onderzoek naar pijnvermindering bij patiënten met een cervicaal wervelkolomsyndroom. Het bewijst dat bioresonantie volgens Paul Schmidt in de ware zin van het woord werkt met golven van succes. 

In de loop van de ontwikkeling kon de bioresonantie volgens Paul Schmidt de efficiëntie keer op keer bewijzen, zowel in in-vitro- als in in-vivo-onderzoeken.

Zo hebben celbiologische studies (onder andere aan het Fraunhofer Instituut) aangetoond dat celactiviteit onder invloed van bioresonantie tot wel 45% kan worden verhoogd volgens Paul Schmidt. Bovendien zijn er in-vivo studies beschikbaar over een breed scala aan onderwerpen.

Rayocomp PS 1000 polar 4.0

Bioresonantie volgens Paul Schmidt biedt zowel stationaire bioresonantie-apparaten (Rayocomp PS 1000 polar 4.0) als mobiele bioresonantie-apparaten (Rayocomp PS 10 med.) voor thuistherapie in medische toepassingen.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken