Er zijn verschillende vormen van geneeskunde. Daar waar de klassieke geneeskunde zich richt op het symptoom van een probleem, richt de energetische geneeskunde zich meer op de oorzaak van een symptoom. Bioresonantie is een vorm van ‘energetische geneeskunde‘.

Wat is energetische geneeskunde?
Overal om ons heen is energie. In de wind, in het water en de lucht, maar ook in je lichaam. Echter klinkt het woord ‘energie’ soms wat zweverig omdat het niet tastbaar is. Het is niet altijd even gemakkelijk uit te leggen, maar de beste vergelijking kan je maken met elektriciteit.

Net zoals stroom of spanning is energie ook meetbaar. In de acupunctuur kan je bijvoorbeeld met elektro-acupunctuur werken, zodat je de weerstand van bepaalde acupunctuurpunten kunt meten. Omdat we weten hoeveel weerstand bijvoorbeeld een bepaald orgaan zou moeten hebben, kunnen we meten of dit orgaan bij een patiënt de juiste weerstand heeft, of dat deze verstoord is. Vanuit deze energetische verstoring kunnen zich fysieke klachten uiten. Energetische geneeskunde houdt zich dan ook bezig met de meting en/of behandeling van deze energetische storingen die zich fysiek uiten. Daarnaast kan er preventief gekeken worden welke energetische stoornissen er wel zijn maar nog geen fysieke symptomen hebben gegeven.

Een bioresonantie-apparaat wordt verbonden met een computer aan de ene kant en aan het lichaam van de patiënt aan de andere kant. Het stuurt letterlijk enkele duizenden frequenties door het lichaam en de computer detecteert welke frequenties er ‘botsen’ en terugkomen en kan op deze manier herkennen welke stoorzender er in het lichaam zit. Op deze manier krijg je een samenvatting van alle foute frequenties die problemen kunnen geven in het lichaam.

Wat is bioresonantie?
Bioresontie stelt dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft (net als alles in de wereld om ons heen). Deze frequenties vind je in onze cellen maar ook in onze voeding. Met een bioresonantie-apparaat kun je deze frequenties meten. Vergelijk het met een soort sonar. Je stuurt een signaal en kijkt welke signalen er terugkomen. Welk signaal terug botst is een stoorzender voor je lichaam.

PS1000 Polar 4.0

Wat kan er gemeten worden?
In principe kun je alles meten. Het immuunsysteem, het spijsverteringsstelsel, maar bijvoorbeeld ook belastende factoren zoals zware metalen, toxische stoffen en micro-organismen als parasieten, schimmels en virussen.
Deze belastende factoren zou je jaren gelden kunnen hebben opgelopen zonder dat je daar last van hebt gehad, fysieke klachten kunnen soms optreden na jaren. In het heden leg je de link vaak niet met eerder doorgemaakte infecties of virale belastingen, maar deze kunnen de oorzaak zijn van tal van klachten.

Als je eenmaal weet welke stoorzenders of stoorfrequenties het lichaam (op dat moment) ondermijnen, weet je ook wat je eraan kan doen. Zo kan het zijn dat er bepaalde supplementen nodig zijn om je energetische evenwicht te harmoniseren, maar een bioresonantie-apparaat kan ook energetisch werken door de frequenties zelf te sturen naar het lichaam. Een dergelijk apparaat kan dus zowel frequenties meten als sturen.

Bioresonantie is een nieuwe manier is van meten. Heel wat mensen zijn bijvoorbeeld vaak erg moe en toch blijkt uit bloedonderzoek geen aandoening. Vaak worden deze mensen in de categorie geplaatst van ‘psychisch’ of ‘het is stress’, deze diagnose is niet meetbaar en kan niet “hard” worden aangetoond. Bioresonantie sorteert in de gevallen vaak wél een juist effect.

Door naar de oorzaak van een probleem te kijken en deze disbalans op te lossen, kan je het lichaam terug meer in balans krijgen.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken